Dienstverlening

Autoverzekering zakelijk afsluiten en vergelijken

Zakelijke autoverzekering

Vergelijk direct autoverzekering zakelijk met geel-kenteken.

Autoverzekering vergelijken

Bestelauto verzekeren zakelijk?

Heb je een bestelauto of een auto met grijs kenteken? Bereken dan je premie via bestelautoverzekering

Zakelijke bestelautoverzekering

Verzeker je bestelauto exclusief BTW of BPM.

Dienstenwijzer zakelijke-autoverzekering.nl

Zakelijke-autoverzekering.nl is onderdeel van mathé kuijpers assurantien en hypotheken b.v.

Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v., Postbus 61, 4760 AB, Zevenbergen

Ons bezoekadres is: Vlietweg 3a te Noordhoek

Bereikbaarheid

U kunt ons op de volgende manieren bereiken.

Tel: 0168-407320 tussen 08:30 en 17:00 + op zaterdag van 09:00 tot 14:00 uur. Buiten kantooruren op afspraak mogelijk.

per mail info@premie-vergelijken.nl of info@mathekuijpers.nl

per fax: 0168-407498

Tevens beschikken wij over verschillende internetsites zoals:
 • vergelijk-autoverzekering.nl
 • premie-vergelijken.nl
 • mathekuijpers.nl
 • zakelijke-autoverzekering.nl
 • autoverzekering-premie.nl
 • autoverzekering-goedkoper.nl
 • goedkoopste-brommerverzekering.nl
 • mijn-autoverzekeren.nl
 • zzp-offerte.nl
 • jongeren-autoverzekering.nl
 • Premie-vergelijken.nl

Let op het afsluiten van verzekeringen via internet gebeurt op basis van het execution only principe, hierbij is geen sprake van een door mathe kuijpers assurantien en hypotheken b.v .gegeven advies.

Lidmaatschappen en registraties
 • AFM
 • KIFID
 • SEH
 • KVK
 • STFD

Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12.01.55.90

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
 • Hypothecair krediet (hypotheken)
 • Spaarrekeningen
 • Levensverzekeringen
 • Schadeverzekeringen
 • Consumptief krediet
 • Electronisch geld
 • Betaalrekeningen
 • Deelname Beleggingsrechten
Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Dit kan zowel per post als via de mail t.a.v. de directie. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening. (www.kifid.nl)

 • Kifid
 • Postbus 93257
 • 2509 AG DEN HAAG
 • Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut )
 • Adviesvrij

  Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken/ verzekeraars of andere geldverstrekkers.

  Geen zeggenschap

  Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

  Selectie van aanbieders

  Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

  Wijze van beloning

  De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

  Wat verwachten wij van u?

  U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van u. Pas dan kunnen wij optimaal voor u werken.

  De juiste gegevens

  Wij verwachten dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

  Beëindiging relatie

  U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

  Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Direct autoverzekering vergelijken

Vergelijk autoverzekeringen direct en bespaar!

Hoe werkt het autoverzekering afsluiten?

 • Bereken en vergelijk premies
 • Kies gewenste aanvullende dekking(en)
 • Vul de gegevens van Uw bedrijf in bij verzekeringsnemer
 • Vraag de verzekering aan
 • Na het aanvragen ontvangt U een mail met een bevestiging
 • Is de aanvraag geaccepteerd dan volgt de polis en groene kaart.

Autoverzekeringen voor wie?

Zakelijke autoverzekering vergelijken? Zakelijke-autoverzekering.nl

Meer over ons

Blogberichten

Vergelijk autoverzekering zakelijk | 24 uur per dag 7 dagen per week

Execution only

Besluit U om via internet een verzekering aan te vragen dan is er sprake van execution only. Dit wil zeggen dat U zonder advies ingewonnen te hebben een verzekering kunt afsluiten. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor verkeerd gemaakte keuzes en dekkingen.

Heeft U liever een advies over een bepaalde dekking over voorwaarden neem dan contact met ons op voor een advies op maat.